Samen beter voor Kinderen

 
0

Van Meester tot Minister - Deel 5: Gerichte opbrengsten

Deel 5 uit de BlogSerie: Van Meester Edwin tot Minister Marja

Beste mevrouw de minister.

"Scholen maken het verschil: hoe beter de afstemming en de kwaliteitszorg, des te hogere cito scores." De onderwijsinspectie bewijst haar eigen gelijk maar weer eens: kijk maar hier. Leerlingen die les krijgen op scholen die serieus werk maken van afstemming, kwaliteitszorg, en zorgplannen behalen betere cito-scores dan leerlingen op scholen waar daar minder aandacht voor is. Dat is mooi. Voor iedereen die hier in gelooft.

Ik wil de oplossing die u aandraagt, opbrengstgericht werken, niet teniet doen. De oplossing is gebaseerd op solide bewijs en het antwoord dat we via de inspectie verkrijgen is heel plausibel. U begint echter nog steeds met de verkeerde vraag. Met het verkeerde motief. Dan stuurt zelfs dit juiste antwoord het onderwijs de verkeerde kant op. De juiste vraag is namelijk: Waarom moet je de kwaliteit van het onderwijs relateren aan betere cito-scores?

Uw motief valt makkelijk te achterhalen. Dat is gebaseerd op de studiereis die Adriaan de Groot in 1958 maakte. Naar de V.S. Naar E.T.S. Educational Testing Service. "........ a single organization devoted to educational research and assessment could make fundamental contributions to the progress of education." U gelooft daar nog steeds in. De vergankelijke zekerheden in het hedendaagse onderwijs probeert u nog steeds te vangen in testen, toetsen en opbrengsten. Nog meer vergankelijke zekerheden.

Met deze aanpak gaat u het verschil niet maken. Helemaal niet als straks de scores van de verplichte eindtoets gebruikt gaan worden als voorwaarde voor bekostiging. Dat heeft u greep op de uitgaven en het zegt helemaal niets, maar dan ook niets over kwaliteit van onderwijs. Kenniswerkers raken niet geïnspireerd door uw beleid. Ze raken gedemotiveerd en dat zie ik iedere dag. Men houdt zich braaf bezig met opbrengstgericht werken omdat het moet, niet omdat ze het willen. Meer gegevens verzamelen middels een eindtoets en straks de verplichte begintoets helpt niet.

De veronderstelling die het proces van opbrengst gericht werken stuurt is onjuist. Pertinent onjuist. Ik denk dat u er goed aan doet weer eens op studiereis te gaan naar de V.S. Bezoekt u dan ook eens Diane Ravitch. Zij kan u er veel meer over vertellen. Ik wil u ook wel helpen hoor. Ik ken genoeg mensen die u er veel meer over kunnen vertellen.

Lees hieronder de eerdere bijdragen uit deze Blog Serie:

1. Extern meesteren

2. Eenvoudig, niet makkelijk

3. Centraal vasthoudend

4. Passend voelen

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.