Samen beter voor Kinderen

 
0

Van Meester tot Minister - Deel 6: Onderwijs, de toon van de muziek

Deel 6 uit de BlogSerie: Van Meester Edwin tot Minister Marja

Beste mevrouw de minister.

U zult het ongetwijfeld druk hebben. De inspectie heeft haar jaarverslag gelanceerd, er wordt gesjoemeld met achterstandsgelden en een viertal organisaties lanceert een registerorganisatie voor schoolleiders. Die er overigens al is. Maar dit terzijde. Mocht u vanavond, met de voeten omhoog op de bank, toch nog wat tijd over hebben. Om u te verdiepen in wat inspectieverslagen, sjoemelen met achterstandsgelden in de praktijk nu betekent; leest u vooral verder.

Vandaag mocht ik weer les geven aan ( ik noem het vanaf vandaag ook maar een beetje) mijn groep. Een enthousiaste groep in het SBO met REC 4 diamantjes. U weet wel, REC 4. Uit het onderwijsverslag van uw inspectie. "Alleen in het speciaal onderwijs is dit niet gelukt. Volgens het rapport gaat het vooral om cluster 4-scholen, die bedoeld zijn voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische problemen." Er is zelfs een themasite gelanceerd. De inspectie lanceert wat af de laatste tijd. Op de site is een speciale pagina gelanceerd die betrekking heeft op kwetsbare leerlingen. U weet wel, de leerlingen die passend onderwijs nodig hebben. De leerlingen die in mijn groep zitten. De leerlingen waar de inspectie over schrijft: " Kwetsbare leerlingen krijgen te weinig ondersteuning. Ondersteuning moet meer gericht zijn op prestaties.De belangrijkste verbeterpunten zijn het afstemmen van instructie en tijd op de behoefte van de leerlingen en het didactisch handelen. Ook het meer centraal stellen van de ontwikkeling van de leerlingen, in plaats van hun zorgbehoefte, is op veel scholen wenselijk."

Dat klinkt u vast als muziek in de oren. Opbrengstgericht werken ook in het SBO en het SO. Ieder talent benutten. U weet wel, talent. Zoals Ton, die bij mij in de groep zit. Echt een REC 4 kind, vroeger noemde je dat zmokkers. Ton, die te pas en te onpas door de klas brult en zingt, omdat hij ADHD heeft. " En niet zo'n beetje ook, meester", weet hij zelf. Tijdens het buitenspelen kreeg Ton ruzie met Diederik, een nieuw kind. Net vanuit een 'gewone' school 'zomaar' op het SBO geplaatst. Dat mag straks niet meer. De hele groep kreeg het met elkaar aan de stok, kort en heftig. Zoals dat soms gaat in het BO,SBO,SO. Toen we na de pauze in de klas kwamen moesten we taal doen. De Chinezen komen er namelijk aan en alle hens aan dek om de top 5 te halen. Ton was niet te bedaren. Ik kon hem niet even een time-out geven. De directeur viel in voor een andere groep en de intern begeleider zat ziek thuis.

" Bezuinigingen", hoor ik dan wel eens. "Onzin" , hoor ik dan vanuit de Kamer. Nu heb ik al wel wat vaker voor de groep gestaan, dat is mijn ambacht. En had ik vandaag mijn gitaar mee, omdat we muziek op het programma hadden staan. Zingen en opbrengstgericht werken gaan volgens de inspectie niet zo goed samen. Toen ik de taalles echter met de gitaar gaf kwam Ton niet alleen tot bedaren. Hij kwam ook tot leren. En de rest van de groep ook. Zorgen voor behoefte leidt uiteindelijk tot ontwikkeling. Inspectieverslag of niet. Ben benieuwd welk opleidingsniveau de ouders hadden van de inspecteur die het onderwijsverslag heeft geschreven. Vast universitair geschoold, maar van de realiteit geen kaas gegeten.

Lees hier de voorgaande delen uit deze BlogSerie:

1. Extern meesteren

2. Eenvoudig, niet makkelijk

3. Centraal vasthoudend

4. Passend voelen

5. Gerichte opbrengsten

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.