Samen beter voor Kinderen

 
0

Verbinden is Delen is Vermenigvuldigen

Gebruik van citaten, metaforen of uitspraken kan vaak verhelderend werken. "Open deuren" vinden sommigen. "Inspirerend" vinden velen. "Beter goed gejat dan slecht bedacht" is er zo eentje. Waarvan de kennissector onderwijs welig gebruik maakt om zichzelf te verantwoorden in het gebruik van ideeen van anderen. En waarom ook niet? Onder het mom van "best practices", kennisuitwisseling en "niet elk wiel opnieuw uitvinden" zou dat toch een groot goed moeten zijn? Ik noem het liever "van toegevoegde waarde", mits op de juiste manier en op het juiste moment en met de juiste inzet van mensen toegepast. Waarde toevoegen in je vak als leerkracht of directeur. Niet voor het geld, maar voor beter onderwijs, een fijnere school en voor kinderen die beter leren leren.

Vandaag ontving ik het "Rijnland Praktijk Boekje (= link)" door Jaap Peters en Mathieu Weggeman. Hieruit alvast een citaat over "De Rijnlandse School":

"De school als gesloten systeem is verleden tijd: veel ontwikkelingen gaan zo snel dat schoolboekjes binnen een paar jaar tijd niet meer wat je noemt passend onderwijs kunnen bieden. Een leven lang leren is het motto. Wat hebben kinderen vandaag nodig om later zelfstandig in de maatschappij te kunnen opereren? De praktijk in ons land blijkt echter niet makkelijk om te buigen. De voorbije jaren hebben te veel niet-vakmensen, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, invloed gekregen op de onderwijspraktijk. Dit heeft geleid tot een verzwakking van de positie van de leekracht en ook wel van diens effectieve kwaliteiten - en tot groot wantrouwen jegens hun leidinggevenden."

Kennis produceren en kennis delen is vanzelfsprekend, toch? Ronald van de Hof zegt hierover in "Society 3.0 (= link)":

"Onze leerinstituten moeten lerende mensen opleveren, die kennis produceren door het bestaande te delen met anderen en vervolgens te remixen met nieuwe ideeen; die verandering en ontwikkeling als noodzakelijk en tevens doodgewoon ervaren; mensen die zichzelf laten zien en zich gedragen als betekenisgevende wezens; mensen die hun eigen weten, ervaring en kennis kunnen mobiliseren en organiseren voor zichzelf en in relatie tot anderen."

Deze week mocht ik weer een zwermsessie begeleiden met ouders, opvangprofessionals, leerkrachten en leiders die in 2015 willen gaan "samenwonen" in het nieuwe Integraal Kind Centrum Thamerdal in Uithoorn. Inderdaad, samenwerken nog voordat er 1 steen getekend, laat staan gemetseld is. Wij mochten vorig jaar panelgesprekken uitvoeren met alle "kritische succes actoren" in de wijk voor de beoogde locatie van het IKC. Daaruit is een collectieve ambitie, Peters en Weggeman noemen dat ook wel de raison d'etre, ontstaan die ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, potentiele partners sport, welzijn, speeltuinvereniging en gemeente samen met elkaar hebben besproken. Wij mochten het Van Buiten ophalen, de verbindingen Binnen aanleggen en de opbrengsten op papier samenvatten. Zie hier Zicht op Groen (= link).

De sessie De Groene Zwerm van deze week ging over Samen meer Laten Zien. Tja, over wat dan? Over dat wat er nog niet is? Precies, over dat wat je zou willen dat er komt. En door dat met elkaar te delen en samen te duiden naar de raison d'etre van het IKC Thamerdal, ontstond passie, ambitie, professionaliteit en initiatief. Ook wel eigenaarschap genoemd. Wat gebeurde er vervolgens? Berry Tielbeke, nu hoofd kinderopvang op een andere brede school in Uithoorn, stuurt een mailtje rond, "ter inspiratie n.a.v. onze zwermsessie van afgelopen dinsdag". Zij deelt een idee met ons, "gejat" uit Arnhem, gevonden in het NRC. Over het betrekken van ouders bij de school.

Over SchoolDelen (naar een idee van Ruud Tuithof): Een bottum-up werkplaats voor ouders en basisschool in een vernieuwende manier van samenwerken in de school. Met toegevoegde waarde voor ouders, school en kinderen. Een leegstaand lokaal op de Heijenoordschool in Arnhem is omgebouwd naar WerkLokaal voor ouders, zzp-ers en anderen. Naast hun eigen werk, doen ouders ook wat schoolklusjes als tegenprestatie voor het gebruik van ruimte en internet. Bijvoorbeeld de pleinwacht lopen! Tuithof is zelf ouder op deze school, polste eerst andere ouders en kreeg al snel het team, en de leiding mee. Het idee paste zelfs prima in het jenaplanconcept van de Heijenoordschool. Al meer dan 20 ouders gebruiken het WerkLokaal nu! "Ik hoef mijn kinderen niet meer uit school te halen. Zij komen mij halen!" Artikelen, jeugdjournaal, lokale TV uitzendingen besteedden aandacht aan dit simpele maar oh zo goede idee van SchoolDelen. Zie hier op de site van de Heijenoordschool alle media hierover. Of klik hier voor filmpje van omroep Gelderland.

De Rijnlandse School, Society 3.0, Zicht op Groen, De Groene Zwerm en SchoolDelen. Voorbeelden waarin Delen is Vermenigvuldigen. Mensen gunnen elkaar kennis door het te delen, onvoorwaardelijk. Dat doe ik nu ook, dat beoogt het podium Samen beter voor Kinderen ook. Dat is bedoeld als het toevoegen van waarde. Zomaar, omdat het er toe zou kunnen doen. Mits met vermelding van bronnen en op het juiste moment toegepast. Het IKC Thamerdal gaat ook SchoolDelen. Kijk, daar word ik nou blij van. Mijn rol in deze? Verbinden is Delen is Vermenigvuldigen.

Fijne Herfst!

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.