Samen beter voor Kinderen

 
0

Menselijk Imago: De Spelopvatting

 In De Aftrap ver-haalde ik al over "menselijk imago". En her-taalde " Imago"  naar de onderstroom, over het weetbare, over de verleiding en het entertainment en vooral over vakmanschap, vertrouwen en plezier. Imago wordt gemaakt en gebroken tussen mensen in en rond de basisschool & partners. We vinden "imago" dan ook alleen en vooral in Het Gesprek. En imago kan alleen worden verbeterd In Gesprek.

In Het Gesprek tussen vakmensen, leiders, ouders en andere partners van de school gebeurt Het. Daar ontstaan de verbindingen, de lijntjes, de opvattingen, de houdingen, de gedragingen, de beelden, de imagootjes. U kent het wel, dat fluisterspelletje van kinderen (ook leuk voor de borrel-roddel-avonden met grote mensen). De eerste geeft een boodschap fluisterend oor. Al bij de 3e in rij is de boodschap totaal anders.

Dan kan je natuurlijk uitputtend op zoek gaan naar de schuldige(n), wie welk woord op welk moment verkeerd heeft gezegd. Maar dat werkt niet, dat is gewoon menselijk. Zo werkt imago ook! Wat overblijft is het "samenspel" tussen betrokkenen.

Worden er voldoende vragen gesteld? Over bijvoorbeeld wat de boodschap ook al weer was. Word er wel door verschillende mensen (bijvoorbeeld leerkrachten) min of meer eenduidig over dezelfde boodschap gesproken tegen ouders? Is er genoeg vertrouwen in elkaar om ook de minder leuke boodschappen te brengen? Of schieten we dan direct in een nieuw fluisterspelletje? Met alle verwarrende gevolgen (met ruis) van dien. En niet te vergeten, zijn de boodschappen wel "leuk" genoeg, anders gezegd, doen die er toe? In "de marketing" wordt dat wel eens het USP genoemd, u weet wel, Unique Selling Point.

In het samenspel tussen iedereen in en rond de school gaat imago eigenlijk om boodschappen, om communicatie (hè bah). Goede imagotaal is: herkenbaar, zichtbaar, eenduidig, onderscheidend, eerlijk en transparant. Laten we dit nou eens de "Spelopvatting" van "Menselijk Imago" noemen. Nu naar Wat Werkt Wel (WWW). Een paar WWW - voorbeelden uit mijn imagopraktijk bij de school & partners:

 

Zichtbaar vertrouwen

In een ouderpanel geven een paar ouders aan dat het hen opviel dat de nieuwe directeur ’s ochtends niet meer bij de ingang staat. "We missen een ‘goeiemorgen’ tegen de kinderen (en ons)". Dit legde ik voor aan het team. Gelijk rollen de onderwijs- en organisatievisies over tafel en verdedigen de professionals het nieuwe directeursgedrag. "Dat is toch niet meer van deze tijd?" Na 10 minuten gaf de nieuwe directeur zelf aan het wel eens te willen proberen, ondanks haar eigen bedenkingen. Aldus geschiedde, de volgende dag al. Na een paar weken gaf de directeur haar bevindingen terug aan het team. "Het gaat helemaal niet zo zeer om het ‘goeiemorgen’. Het gaat veel meer om ‘zichtbaar vertrouwen’. Het kost me maar 10 minuten en het doet zo veel goed."

 

Onderscheidend verbinden

Na panelgesprekken met ouders, leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, BSO medewerkers en buurtwerkers ontstaat een heftige discussie over het kunst- en cultuurprofiel van de school. Er was door het schoolteam 5 jaar gewerkt aan dit profiel, van visieontwikkeling naar nieuwe onderwijsmethodes en een nieuw activiteitenbeleid. Echter, de wijk, de ouders en de kinderen ervoeren een totale mismatch met de populatie in de wijk. "Wij spelen veel liever een potje voetbal Turkije – Marokko op het plein". Tja, daar zit je dan als onderwijsteam, na 5 jaar. Houden we ons vast aan onze eigen vakvisie? Aan onze visie op wat deze wijk nodig heeft? Of brengen we het profiel van de wijk meer in onze school? Een gapend gat werd zichtbaar. Het team durft de uitdaging aan. Deze keer ontwikkelen ze een onderwijs- én maatschappelijk profiel MET de omgeving. Dus met de ouders, kinderen en andere partners van de school.

"It takes a village to raise a child!". Te beginnen met een "collectieve ambitie", zeg maar "spelopvatting", maar dan wel collectief, toch?

Mooie muzikale metafoor voor onderscheidend verbinden: ViT

Binnenkort deel 3 van deze BlogSerie: Menselijk Imago - Het Speelveld

 

 

 

 

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.