Samen beter voor Kinderen

 
0

De SpelMaker

De SpelMaker. Of Maker van het Spel, in het Spel der Verbindingen tussen mensen op Het Speelveld van een School.

Als klein jongetje voetbalde ik op het schoolplein, tot het donker werd. Spelenderwijs. Al snel merkte ik dat ik een bepaalde "rol" had in het pleintjesvoetbal. Niet als af-maker (spits), wel als spel-maker (spel-verdeler). Later, toen ik groter werd, gebeurde hetzelfde. Inmiddels aanbeland in de topcompetitie in korfballand, wilde "ze" mij vooral als spel-verdeler. Opdat anderen in het team beter, sneller en vaker tot scoren konden komen. Nog weer later werd de sport ingeruild voor onderwijs. Maar ook hier kreeg ik steeds weer diezelfde rol in teams, die van spel-maker, dus niet die van af-maker (had ik wel even voor nodig om dat te accepteren!).

In 2012 heb ik, naast het spel-maken, ook veel nagedacht over mijn rol, mijn toegevoegde waarde in onderwijsland. Ik ontdekte dat er sprake is van een Speelveld waarin een School zich beweegt. Een Speelveld van verbindingen tussen mensen, tussen leerkrachten en ouders, tussen directeur en ouders, tussen team en leiding, tussen professionals en partners van de school. Ik ontdekte ook dat die verbindingen wel degelijk ook alles met goed onderwijs te maken hebben. Welliswaar niet onderwijsinhoudelijk maar wel met communicatie, inspiratie, kwaliteit, professionaliteit, visie, ambitie, creativiteit en maatschappelijk ondernemerschap. Is er een goede onderwijsinhoud, dan betekent het nog niet dat het onderwijs goed is. Voor Samen Beter voor Kinderen moet er meer gebeuren; juist ook die zaken die buiten de deur van het klaslokaal plaatsvinden. In overleg en in contact met alle betrokkenen en in velerlei vormen. In vergaderingen, op papier, persoonlijk, op het plein, bij de supermarkt, etc..

Dat Speelveld School heb ik in een mindmap omgezet. Zie hieronder of klik hier.

Een Speelveld, een SpelMaker. Elk schoolteam zou er eentje moeten hebben. Als het goed is. Zo iemand die belangrijk is op de achtergrond. Diegene die mede bepaalt welke keuzes gemaakt kunnen of moeten worden, hoe snel, in welk tempo en in welke richting. SpelMakers zijn mensen die precies weten "hoe de hazen lopen", wie welk talent bezit en hoe die daarop kan worden aangesproken. SpelMakers zijn ook mensen die in teams voor "het ritme van verbinding" zorgen. Om de energie er in te houden. Maar ook het tempo en de resultaten. Dat is vaak een kwestie van gevoel, ervaring en ondernemersschap. Want risicoloos spelen levert niks op! Alleen maar dieptepasses ook niet ....

Leerkrachten hebben meestal behoorlijk "verstand" van lesgeven, van methodes, van pedagogiek en didactiek. Schoolleiders hebben vaak verstand onderwijs en de organisatie daarvan. Maar hoe zit het met het enorme braakliggende terrein van de VERBINDING tussen MENSEN, tussen LEIDERS, PROFESSIONALS en PARTNERS in en rond de school? Met datgene wat buiten de deur van het klaslokaal gebeurt of zou moeten gebeuren? Op Het Speelveld in en rond de School?

Xavi van FC Barcelona is de spelmaker aller spelmakers, wat mij betreft! Kijk, alles onder controle, in hoog tempo en met altijd een extra optie open waardoor tegenstanders keer op keer worden verrast. En een plezier dat hij daarin heeft, samen met Iniesta en af-maker Messi! Ik weet zeker dat, at the end, hij het Spel nog belangrijker vindt dan de Knikkers.

Ik gun elk schoolteam haar eigen Xavi .... of Iniesta. Maar helaas, die zijn er wat mij betreft nog veel te weinig. De focus ligt vooral op onderwijsinhoud en minder op het delen daarvan. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk! In 2012 keek ik eens terug en zag dat er een rode draad loopt in de verbindingstrajecten die wij in het onderwijs in 8 jaren hebben mogen doen. Een uiterst serieus Spel op het Speelveld in en rond de School. Een school als open-source-plaats in een wijk waar professionals, leiders en partners werken aan eenzelfde doel: SAMEN BETER VOOR KINDEREN. De ene in een professionele setting, de andere als opvoeder en de volgende als welwillende betrokken partner. Maar oh oh oh, wat is dat complex! Te complex, zo vaak, die verbindingen, vooral die tussen mensen! Je kan nog zo goed zijn in "onderwijs" (skills), als je niet deelt met anderen, worden kennis, inzichten, visies en talenten onvoldoende aangewend. Zowel in als rond de school, op Het Speelveld dus.

Zo worstelen scholen en partners wel eens met hun imago. Onderwijs is goed, leerkrachten zijn goed, maar een fijn imago wil maar niet vlotten. En denken velen dat imago alleen een kwestie is van profileren (betere website enzo). Als snel blijkt het gehele Speelveld er toe te doen.

Of worstelen scholen met hun eigen talenten bij de professionals in het team. Ieder doet zijn of haar ding in de klas, maar hoe staat het met de passie, power en plezier in de verbinding tussen elkaar maar ook met ouders en partners van de school.

Ook worstelen partijen (van mensen) die willen gaan samenwerken in bijvoorbeeld een Brede School of Integraal Kind Centrum. Ze hebben het over vierkante meters, tekeningen, geld. Maar niet over professioneel en inhoudelijk samenwerken. De verbinding tussen (toekomstige) partners is geen vanzelfsprekendheid.

Of scholen en besturen worstelen met Kwaliteit en Opbrengst Gericht Werken. Veel systemen, procedures en administratieve handelingen. Maar hoe krijg je " zorg voor kwaliteit" in hoofd hart en handen bij eenieder op de werkvloer? Hoe kan je ook naar bijvoorbeeld de cijfers uit tevredenheidspeilingen kijken? Ga je voor het Meetbare of wil je het liever hebben over het Weetbare? Over de verhalen achter de cijfers, Het Waarom, de Onderstroom...

Het zelfde geldt voor Passend Onderwijs. Wanneer krijgen Vakmensen, leerkrachten en zorgspecialisten de echte kans (Vertrouwen) om de zorg voor elk kind zelf goed in te richten? Het kan best hoor, zelfs in het bestaande systeem (mee-stribbelen). Wil je het anders, meer PassenderWijs? Dat kan ook. Moet je wel lef hebben!

Dan over Ouders. Hoe vaak wordt het wel beleden, ouders als partners, maar niet waargemaakt? Is blijkbaar best moeilijk. En dat klopt! Als je daar iets aan wilt doen moet je wel durven te kijken naar eigen grenzen, onzekerheden en gedrag.

Leidinggeven aan een school, dat is een vak apart. Ja, dat zeker! Sturen op collectieve ambitie, eigenaarsschap, gedeeld leiderschap en groepsdynamiek is een ware kunst. Dat leer je vooral in de praktijk, met vallen en opstaan en door constant open te staan voor nieuwe inzichten, van binnenuit maar zeker ook van buitenaf.

Toch heb ik goede hoop. Dat er genoeg coaches en spelmakers in schoolteams en besturen in onderwijs gaan ontluiken op Het Speelveld van Scholen. Dat zou ik zo gaaf vinden! Dat leerkrachten en hun leiders gaan zien dat goed onderwijs, ook en vooral, wordt gemaakt in de Verbindingen op Het Speelveld. Dat daar een ware kans ligt om echt te werken aan Samen Beter voor Kinderen. Dat hoop ik, daar ga ik voor, van buitenaf maar niet minder gepassioneerd!

Om daarbij te helpen heb ik, als SpelMaker, de 8 beste diensten uit de voorbije 8 jaren van Connecto samengesteld voor 2013. Klik op: Aanbod Connecto 2013. Gericht op SAMEN BETER VOOR KINDEREN. Door Samen Spel te maken in 2013.

Stiekum droom ik dan af en toe Xavi te zijn.

Een heel gezond 2013 met heel veel Vreugde in het Spel der Verbindingen voor alle bezoekers van #sbvk

Uw SpelMaker,

Teus van Zoest

Connecto - Samen Beter voor Kinderen

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.